Fagforeninger

Fagforeninger er foreninger, som hjælper medlemmerne til at opnå de bedst mulige vilkår på arbejdsmarkedet, blandt andet indenfor områder som løn, uddannelse, arbejdsforhold med mere. Fagforeninger beskytter altså deres medlemmers interesser overfor arbejdsgiverne. Mange fagforeninger forhandlerpå medlemmernes vegne ved kollektive forhandlinger med arbejdsgivernes organisationer om for eksempel løn og andre forhold.

OVERENSKOMST

Disse kollektive forhandlinger udmunder i en overenskomst, som i bund og grund er en aftale mellem en eller flere arbejdsgivere og deres lønmodtagere. En overenskomst indeholder en række regler omkring arbejdsforhold og løn, som arbejdsgiverne og fagforeningerne er blevet enige om. I den offentlige sektor er alle lønmodtagere dækket af forskellige overenskomster, mens kun knap tre fjerdedele af de ansatte på det private arbejdsmarked er dækket af overenskomster. En overenskomst kan blandt andet indeholde aftaler om mindsteløn, arbejdstid, overarbejde, tillæg for aften- eller natarbejde, helligdagsbetaling, opsigelsesvarsler, pensionsbidrag med mere.

FORDELE FOR DEN ENKELTE

Fagforeninger kan også hjælpe den enkelte medarbejder med for eksempel juridisk rådgivning ved ansættelse eller opsigelse/fyring. Får man problemer under sin ansættelse, for eksempel med at få arbejdsgiveren til at overholde de aftaler, som står i ansættelseskontrakt eller overenskomst, kan fagforeningen ligeledes træde til. Desuden tilbyder mange fagforeninger videreuddannelse og kurser, som er relevante for medlemmerne.

A-KASSE OG DAGPENGE

De fleste fagforeninger tilbyder endvidere medlemskab af en a-kasse. A-kasse står for arbejdsløshedskasse. A-kasser tilbyder medlemmerne at forsikre sig, så man er berettiget til dagpenge i tilfælde af arbejdsløshed. Er man ikke medlem af en a-kasse er kontanthjælp det eneste alternativ, hvis man mister sin indtægt. Kontanthjælpen er lavere end dagpenge, og mange vil desuden slet ikke være berettiget til at modtage kontanthjælp, da man stort set ikke må eje noget af værdi eller have opsparing. Ligeledes har ens ægtefælle forsørgelsespligt, så hvis ens mand/kone har en indtægt, der svarer til 2 gange kontanthjælp eller derover, så vil man ikke kunne få kontanthjælp. Ved hjælp af medlemmernes kontingent og lønmodtagernes arbejdsmarkedsbidrag udbetaler a-kassen dagpenge til alle ledige medlemmer, som opfylder dagpengereglerne. Her er der altså ingen regler om formue eller forsørgelse. A-kassen forsøger i samarbejde med fagforeningen og jobcentret at hjælpe de ledige i job igen så hurtigt som muligt.

DAGPENGEREGLER

Som ledig skal man være opmærksom på dagpengereglerne. For at modtage dagpenge skal man naturligvis være medlem af en a-kasse. Man skal opfylde beskæftigelseskravet, der siger, at man skal have arbejdet et antal timer, som er sammenlagt er lig med fuldtidsbeskæftigelse, i mindst 52 uger ud af de seneste tre år. Ledigheden må ikke være selvforskyldt  og man skal sørge for at registrere sig som ledig hos jobcentret. Som ledig skal man for at være berettiget til dagpenge desuden være aktivt jobsøgende og opfylde kravene om rådighed. Hvis man blliver tvunget ned i arbejdstid af son arbejdsgiver, eller har været uden arbejde i en periode, han man mulighed for at få supplerende dagpenge.

LØNSIKRING

Et andet tilbud fra enten fagforening eller a-kasse er lønsikring. Selvom dagpengene er rare at have hvis man mister sit job, så går mange mennesker væsentligt ned i indkomst hvis de i en periode er nødsaget til at modtage dagpenge. Det kan have betydning for om man kan opretholde sin levestandard og leve op til sine økonomiske forpligtelser i forhold til for eksempel bolig og bil. For at sikre sin og eventuelt sin families økonomi kan man derfor tegne en ekstra forsikring – lønsikring. Med lønsikring kan man forsikre sig, så man får en højere procentdel af sin normale indkomst i tilfælde af arbejdsløshed. Det er forskelligt hvordan forskellige fagforeninger eller a-kasser lønsikring er sammensat, men i alle tilfælde er der en række regler for, hvor længe man skal have været i arbejde og hvor længe man skal have betalt til lønsikringen før man er berettiget til udbetalinger og hvor højt et beløb man gennem lønsikringen kan sikre sig.

Her finder er der nogle A-kasser som du måske også kunne finde interessante :

Frie Funktionærer  -  MA A-kassen  -  CA A-kasse  -  Det Faglige Hus  -  Lederne  -  ASE