A-kasse

A-KASSE OG DAGPENGE

A-kasse står for arbejdsløshedskasse. Som medlem af en a-kasse kan man forsikre sig, så man har ret til dagpenge hvis man bliver ledig. A-kassen finansierer udbetalingen af dagpenge til ledige medlemmer via medlemmernes kontingent og lønmodtagernes arbejdsmarkedsbidrag. Hvis man ikke er medlem af en a-kasse er kontanthjælp den eneste mulighed, hvis man mistersit job og står uden indtægt. På kontanthjælp får man et lavere beløb end på dagpenge, og mange vil ikke have ret til at få kontanthjælp, da der er strenge regler for hvad man må eje og hvad man kan have af for eksempel opsparing. Har man formue eller ejer man for eksempel bil eller sommerhus, så kan man ikke få kontanthjælp. Man skal også være opmærksom på, at ens ægtefælle har forsørgelsespligt. Det betyder, at hvis ens mand/kone tjener hvad der svarer til to gange kontanthjælp eller mere, så vil man ikke være berettiget til kontanthjælp. I a-kassen skal man blot opfylde dagpengereglerne for at være berettiget til dagpenge, der er ingen begrænsninger i forhold til formue eller lignende. A-kassen vil sammen med fagforeningen og jobcentret forsøge at hjælpe sine arbejdsløse medlemmer tilbage i job snarest muligt.

DAGPENGEREGLER

Hvis man bliver ledig og får brug for at få udbetalt dagpenge fra a-kassen skal man være opmærksom på de regler, der gælder herom, de såkaldte dagpengeregler. For at være berettiget til dagpenge skal man først og fremmest være medlem af en a-kasse. Man må ikke være selvforskyldt ledig og det er vigtigt, at man straks melder sig ledig hos jobcentret. Man skal være aktivt jobsøgende og opfylde kravet om at stå til rådighed og således kunne tiltræde et job med dags varsel. Når man bliver ledig skal man desuden opfylde beskæftigelseskravet, som er et krav om, at man i mindst 52 uger af de seneste tre år har arbejdet et antal timer, der tilsammen udgør fuldtidsbeskæftigelse.

LØNSIKRING

Mange a-kasser tilbyder desuden en lønsikringsordning. Selvom dagpengene er bedre end ingenting hvis man mister sin indtægt, så er mange menneskers økonomi lagt an på en væsentlig højere indægt end dagpengene. Lønsikring er en ekstra forsikring, hvormed mankan sikre sin økonomi yderligere. Hvis man bliver ledig får man med en lønsikring suppleret dagpengene så man får en højere andel af sin normale indkomst udbetalt. Forskellige a-kassers lønsikringer er forskelligt sammensat, men alle har de et sæt regler omkring  hvor lang tid man skal have været i job på fyringstidspunktet, hvor lang en periode man skal have indbetalt bidrag til lønsikringen før man er berettiget til at bruge den, samt hvor stort et beløb man kan sikre sig som supplement til dagpenge gennem lønsikringen.

FAGFORENINGER

De fleste a-kasser anbefaler desuden medlemskab af en fagforening, som betales via et selvstændigt kontingent. Fagforeninger arbejder for at skaffe sine medlemmer de mest fordelagtige vilkår på områder som blandt andet løn, uddannelse, arbejdsforhold og så videre. Fagforeninger plejer således medlemmernes interesser i forhold til arbejdsgiverne. Mange fagforeninger forhandler på lønmodtagernes vegne ved de kollektive forhandlinger med arbejdsgiverorganisationer om for eksempel løn og andre arbejdsforhold.

OVERENSKOMST

Resultatet af de kollektive forhandlinger kaldes en overenskomst, og er en aftale mellem arbejdsgiverne og lønmodtagerne. Overenskomsten indeholder et sæt regler om arbejdsforhold og løn, som begge parter er blevet enige om. En overenskomst indeholder typisk regler om arbejdstid, mindsteløn, overarbejde, aften- og nattillæg, helligdagstillæg, varsler foropsigelse for begge parter, pensionsbidrag og så videre. Indenfor det offentlige er alle ansatte dækket af deres relevante overenskomster, mens tallet på det private arbejdsmarked kun knap tre fjerdedele af de ansatte.

FORDELE FOR DET ENKELTE MEDLEM

Udover overenskomster kan fagforeninger også hjælpe det enkelte medlem med for eksempel juridisk bistand i forbindelse med underskrivelse af en ansættelseskontrakt eller i forbindelse med opsigelse eller fyring. Ved problemer med arbejdsgiveren under ansættelsen, for eksempel i forbindelse med overholdelse af reglerne i ansættelseskontrakten eller overenskomsten, kan fagforeningen tale medlemmets sag og bidrage med erfaring og juridisk rådgivning. Mange fagforeninger tilbyder desuden videreuddannelse og kurser, som er relevante for medlemmerne, samt andre fordele, for eksempel i form af rabatter eller fordelagtige aftaler med forskellige vare- og serviceudbydere.

Her finder du nogle af de Billigste A-kasser i Danmark : ASE - Frie Funktionærer - Min A-kasse - MA A-kassenLederne - Det Faglige Hus - CA A-kassen.

Læs også om billig Vejhjælp, Autohjælp og Pioneer HI-FI TILBUD